Skip to main content

Pre- of postdoctoraal onderzoeksmedewerker meertalige communicatie in de geestelijke gezondheidszorg (MHEALTH4ALL-project)

  • May 12, 2022

1 – Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

  • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
  • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
  • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 – Functie

Wij werven een ambitieuze pre- of postdoctorale onderzoeker aan als lid van ons onderzoeksteam in het Europese onderzoeksproject MHealth4All.

Het project richt zich op het ontwikkelen en implementeren van een evidence-based digitaal communicatie- en informatieplatform voor anderstalige migrantenpatiënten en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, om hen te ondersteunen bij het verbeteren van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg in Europa.

Om dit doel te bereiken is interdisciplinair onderzoek nodig om inzicht te krijgen in welke informatie- en communicatietrategieën mogelijk effectief zijn in een verscheidenheid aan Europese contexten.

Het project wordt gefinancierd door het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende internationale partners: de Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland), de Universiteit van Hamburg-Eppendorf (Duitsland), de Universiteit van Surrey (VK), de Universiteit van Alcala (Spanje), de Universiteit van Genua (Italië), de Universiteit van Vilnius (Litouwen), de Universiteit van Warschau (Polen), de Universiteit van Nitra (Slowakije), alsook met verschillende stakeholders uit de praktijk.

Jouw takenpakket omvat de volgende taken:

  • onderzoek (via kwalitatieve bevraging) van de belangrijkste belemmeringen inzake toegang tot de geestelijke gezondheidszorg voor anderstaligen en een analyse maken van de communicatie-, opleidings-/trainings- en praktische behoeften van anderstaligen en zorgverstrekkers om deze toegang te bevorderen. Onderzoek omvat:

    • het ontwerpen van onderzoeksprotocollen en het voorbereiden van onderzoeksmateriaal;
    • het uitvoeren van gegevensverzameling en bijbehorende data-analyse;
    • het schrijven van bevindingen voor publicatie in minstens twee academische papers voor wetenschappelijke tijdschriften met een grote impact;
    • het presenteren van je werk op (inter)nationale conferenties.
  • co-creatie van online educatieve video's over patiëntenvoorlichting in samenwerking met belanghebbenden (bv. zorgverleners, tolken/interculturele bemiddelaars, migrantenorganisaties), om a) de toegang van anderstaligen tot de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en te ondersteunen en b) zorgprofessionals hun interculturele en communicatieve vaardigheden te verbeteren;
  • deelname aan partnerbijeenkomsten en stuurgroepvergaderingen;
  • bijdragen leveren aan jaarlijkse Open Space-vergaderingen;
  • medeorganisatie van een internationaal symposium over taalbarrières in de geestelijke gezondheidszorg tegen het einde van het project;
  • bijdragen aan projectverslagen en aan de inhoud van het MHEALTH4ALL digitale platform;

3 – Profiel

Wat verwachten wij van jou?

Je beschikt over:

  • een masterdiploma of doctoraat in een van de volgende domeinen of een aanverwante discipline: communicatiewetenschappen; educatiewetenschappen; sociale wetenschappen; taalkunde; vertalen; tolken; interculturele communicatie; psychologie; criminologie; sociologie; public health;
  • een gedegen kennis van en vaardigheden in kwalitatieve onderzoeksmethoden;
  • een (aangetoonde) belangstelling voor toegepast, interdisciplinair onderzoek;
  • het vermogen om zowel zelfstandig als in een (internationaal) team te werken;
  • een uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands (C1 of near-native) en het Engels (C1 of near-native);
  • sterke organisatorische vaardigheden;

Een bijkomende plus:

  • ervaring met projectbeheer;
  • kennis van het Frans;
  • een gedegen kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek;

Je bent iemand die:

  • intellectueel nieuwsgierig en leergierig is;
  • gedreven is om door middel van onderzoek bij te dragen aan een meer inclusief gezondheidszorgsysteem;
  • bereid is om vakoverstijgend te leren en te denken en kennis uit verschillende academische disciplines te integreren;
  • met een open blik kijkt naar verschillende culturen en graag wil samenwerken met mensen uit verschillende culturen;
  • er niet voor terugdeinst om een eigen professioneel netwerk uit te bouwen;
  • bereid is om ongeveer twee keer per jaar naar het buitenland te reizen;

4 – Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

Wij bieden je een tijdelijke (deeltijdse) aanstelling (50% - 70%, te bespreken) als pre- of postdoctorale onderzoeker aan, te starten vanaf 15 augustus 2022 (te bespreken) tot en met 31 december 2024.

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring (anciënniteit), ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de loonbarema’s die door de overheid worden vastgelegd voor pre- of postdoctorale wetenschappelijke medewerkers. 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

Daarnaast geniet je van voordelen als:

  • maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
  • een kosteloze hospitalisatieverzekering;
  • de ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
  • voordelige sportmogelijkheden;
  • ecocheques;
  • heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
  • een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling);
  • Flexibele werkuren (te bespreken) en mogelijkheid om van thuis uit te werken;

5 – Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

Herken jij jezelf in het functieprofiel dat wij zoeken? Aarzel dan niet langer en bezorg ons via mail (antoon.cox@vub.be en koen.kerremans@vub.be) tegen vrijdag 17 juni 2022 ten laatste de volgende documenten:

  • een curriculum vitae
  • een motivatiebrief in het Engels
  • je diploma’s en taalattesten
  • een eerder door jou geschreven academisch werkstuk (bv. een paper; wetenschappelijke publicatie; master- of doctoraatsthesis) in het Nederlands, het Engels of het Frans.

Wij zullen potentiële kandidaten eind juni/begin juli uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan prof. dr. Antoon Cox (antoon.cox@vub.be)